Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dětský kroužek

Rybářský kroužek se koná každé úterý od 16.00 do 17.00 hodin v Domě dětí a mládeže v Nýrsku.

 

Vedoucí: Ing. Pavel Kubinec, tel.: 777 697 756

 

Činnost rybářského  kroužku :

Rybářský kroužek probíhá v v prostorách Domu dětí a mládeže.

Kroužek je zpoplatněn částkou 400 Kč na školní rok, z čehož 200 Kč přispívá naše MO ČRS Nýrsko.

Děti jsou seznamovány s druhy ryb, vodními živočichy a přírodou kolem vody. V zimním období učíme děti jednotlivé předpisy z rybářského řádu, jako jsou zákonné míry ryb, jejich hájení, druhy rybolovu, povinnosti rybáře a ostatní pravidla podmiňující získání rybářského lístku.

V kroužku se dále  učíme  různé udicové montáže, techniky hodů a rybolovné způsoby.

Snažíme se, aby výuka probíhala zábavnou formou. Proto  výuku obohacujeme o promítání filmů s rybářskou tématikou a praktickou výuku hodů udicí na terče, a to i v zimě v sále Domu dětí a mládeže v Nýrsku.

V měsíci březnu děti absolvují zkušební test opravňující získání rybářského lístku. Po získání ryb. lístku v měsíci dubnu již pokračuje rybářský kroužek v činnosti na rybnících Na cihelně a na rybníku v Bystřici,  kde si děti ověřují rybolovné techniky v praxi.

Další velmi zajímavá činnost je zapojení se do celostátní soutěže Zlatá udice, kde se děti zábavnou formou učí podrobné znalosti o živočiších, rybářské historii a  pravidlech rybolovu.

Soutěž Zlatá udice je rozdělena do dvou částí: první znalostní část je prováděna počítačovou formou a druhá část se týká soutěžních disciplín, včetně  samostatných rybářských závodů.

Ve spolupráci s DDM a místní organizací Českého rybářského svazu v Nýrsku pořádáme pro děti 2x ročně dětské rybářské závody  zvané Chudenínský kapr, kterých se zúčastňují i děti ze sousedního Německa, kde má naše organizace partnerský vztah s rybářskou organizací Eschlkam.

 

Plán činnosti duben - prosinec 2012:

28.4.  8-12 h. rybník Chudenín - příprava na místní kolo Zlaté

                                                  udice

  6.5.   od 7 h. Bílka - místní kolo Zlaté udice

19.5.               MO ČRS Kdyně - okresní kolo Zlatá udice

23.6.   8-12 h.  rybník Chudenín - mezinárodní dětské závody

                                                 v lovu ryb Zlatý kapr 1.kolo                                                         účastnit se mohou i děti z jiných 

                                                organizací a nerybáři, soutěže

                                                se účastní i děti z Německa

červenec - srpen           

Dle zájmu dětí buď dvoudenní rybářský výlet nebo noční lov na rybníku Bystřice. Termín bude stanoven po dohodě s rodiči.

září

Zahájení pravidelných schůzek v DDM v Nýrsku 1 x týdně. 

mimo to budou  pořádány tyto akce :

8.9.   8-12 h.   rybník Chudenín - mezinárodní dětské rybářské

                       závody v lovu ryb Zlatý kapr 2. kolo

konec září       Orlická přehrada -  návštěva expozice sladkovodních

                       rybářského ve sklepení zámku Orlík + další

                       program dle zájmu dětí   

říjen                rybník Bystřice -   závody - lov na plavanou

                        (jen děti z naší organizace)  

listopad           rybník Chudenín -  účast na výlovu rybníka,

                       ukázky ryb, nácvik rybolovné techniky

prosinec           líheň Milence - exkurze líheň, výklad hospodáře 

                        soutěž ve znalosti ryb a předpisů vánoční besídka

 

 

 

 

Zpráva o činnosti kroužku 2014:

Kroužek se schází buď v prostorách Domu dětí a mládeže v Nýrsku nebo v klubovně u rybníků Na cihelně. V současné době se pravidelné činnosti  kroužku účastní  18 dětí. Děti jsou rozděleny do dvou skupin:

- začátečníci mají schůzky vždy ve středu od 15:00 do 16:15 h.

- pokročilí ve středu  od 16:30 do 18 h.

 

Mimo to se děti účastní tréninků před závody a víkendových akcí.

 

Náplň práce kroužku:

Začátečníci

jsou seznamováni s jednotlivými   druhy ryb, vodními živočichy a přírodou kolem vody. Učí se předpisy  rybářského  řádu, jako  jsou zákonné míry ryb, jejich hájení, druhy rybolovu, povinnosti rybáře a ostatní pravidla podmiňující získání rybářského lístku.

Snažíme se, aby výuka probíhala zábavnou formou. Proto  výuku obohacujeme o  promítání filmů s rybářskou tématikou a praktickou výuku hodů udicí na terče, a to i v zimě v sále  Domu dětí a mládeže v Nýrsku.

V měsících lednu a únoru absolvují zkušební testy opravňující je k získání rybářského lístku.

Od března mají program shodný s pokročilými.

 

Pokročilí

se věnují lovu ryb na rybnících Na cihelně, a to zejména lovu na plavanou.

Dále trénují jednotlivé disciplíny rybolovné techniky a v případě nepříznivého počasí opakují rybářské předpisy, věnují se poznávání  ryb, rostlin, vodních živočichů a učí se vázat háčky, návazce a pod.

 

Přehled víkendových akcí 2014:

26.4. jsme se účastnili na Územním přeboru v rybolovné technice ve Kdyni

23.5 - 26.5. jsme pořádali okresní kolo Zlaté udice, program soutěže:

23.5. poznávaní ryb, rostlin a živočichů (klubovna Na cihelně)

24.5. lov ryb plavaná (rybník Bystřice)

26.5. rybolovná technika – louka pod sjezdovkou v Nýrsku

Největší akcí roku 2014 bylo pořádání Územního kola Zlaté udice ve dnech 30.5.-1.6. Třídenní akce se účastnilo více než čtyřicet dětí z Plzeňského kraje a dále 30 dospělých – trenérů, vedoucích, rozhodčích a pod. Přípravě a organizaci soutěže věnovali někteří členové výboru MO ČRS Nýrsko desítky hodin ze svého volného času. Odměnou jim byla zejména spokojenost zúčastněných dětí i závěrečné  poděkování účastníků i vedení odboru mládeže územního svazu ČRS.

14.6. jsme pořádali jako každoročně veřejné dětské rybářské závody na rybníku v Chudeníně - Chudenínský kapr 2014, kterého se zúčastnily i děti z okolních organizací.

27.9. jsme se účastnili Územního přeboru v rybolovné technice ve Kdyni, součástí závodu byla i soutěž v poznávání ryb a rostlin.

18.10. jsme se účastnili výlovu rybníka v Chudeníně, pro děti byla připravena výstava živých ryb, živočichů a rostlin.

14.12. se 5. nejlepších dětí v RT halového přeboru v rybolovné technice v Kdyni

20.12. jsme uspořádali Halovou zlatou udici v Domě dětí a mládeže.

 

V Nýrsku  04.04.2015

Pavel Kubinec, vedoucí kroužku

 

 

 

Činnost rybářského kroužku MO ČRS Nýrsko v roce 2016

Vedoucí rybářského kroužku: Pavel Kubinec    

V roce 2016 se pravidelné činnosti kroužku věnovalo 26 dětí. Dalších cca 15 dětí se účastnilo akcí kroužku – závodů , chytání ryb na malém rybníce na Cihelně , výstav ryb , rostlin a vodních živočichů apod.

Dětí jsou rozděleny do dvou skupin :

  • začátečníci měli schůzky v úterý odpoledne
  • pokročilí ve čtvrtek odpoledne

Náplň práce kroužku:

Kroužky se konají na rybníku na Cihelně nebo v prostorách Domu dětí a mládeže v Nýrsku.

Začátečníci

jsou na podzim a v zimě  seznamováni s jednotlivými druhy ryb , vodních rostlin a živočichů . Učí se jednotlivá ustanovení rybářského řádu , jako jsou lovné míry ryb , doby hájení , druhy rybolovu a osvojují si mnoho dalších znalostí nutných k lovu ryb .

Výuku se snažíme provádět zábavnou formou – využíváme videoprojektoru a promítáme výukové filmy , fotografie ryb , rostlin a živočichů . Součástí každé schůzky je soutěž o drobné ceny .

V lednu děti absolvují zkoušku nutnou pro získání rybářského lístku.

Od března do června mají děti program shodný s pokročilými .

 

Pokročilí

se věnují zejména lovu ryb na rybnících na Cihelně , a to zejména lovu na plavanou. Dále trénují jednotlivé disciplíny rybolovné techniky . Opakují a prohlubují si již získané teoretické znalosti . Pravidelně se účastní územních přeborů ve sportovních disciplínách ( rybolovná technika) . Vrcholem činnosti je účast na okresním a územním kole soutěže Zlatá udice.

 

Přehled soutěží a akcí v roce 2016 :

13.3.2016     krajský halový přebor v rybolovné technice v Nepomuku

16.4.2016     Jarní rybářské závody dětí na Malém rybníce na Cihelně

30.4.2016    krajský  přebor v rybolovné technice ve Kdyni

21.5.2016    okresní kolo Zlaté udice v  Nýrsku

2.-5.6.2016  územní kolo Zlaté udice Nový rybník u Nepomuku

17.6.2016  soutěž v lovu ryb Chudenínský kapr 2016

1.7.2016    noční lov úhořů – Malý rybník na Cihelně

28.9.2016   krajský přebor v rybolovné technice v Plzni

30.10.2016 Podzimní rybářská olympiáda na Cihelně

11.12.2016 krajský halový přebor v rybolovné technice ve Kdyni

20.12.2016 Vánoční besídka v Milencích – prohlídka líhně, soutěž v poznávání ryb a živočichů

 

V Nýrsku 10.1.2017   

Pavel Kubinec